W schemacie nie zostały umieszczone urządzenia gaśnicze halonowe, ponieważ obecnie wycofuje się je z użytku

Ich szybkie działanie i właściwości gaśnicze pomagają zapobiegać następstwom pożarów. Gdy urządzenie gaśnicze zabezpiecza jeden lub więcej obiektów, w szczególnych przypadkach może być potrzebna jego stuprocentowa rezerwa. Urządzenia oświetleniowe, w tym reklamy, umieszczone na zewnątrz budynku lub w jegootoczeniu nie mogą powodować uciążliwości dla jego użytkowników ani też przechodniów ikierowców. W schemacie nie zostały umieszczone urządzenia gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html halonowe, ponieważ obecnie wycofuje się je z użytku. Przewody wentylacyjne przed miejscem wprowadzenia do komór pyłowych i cyklonówpowinny być wyposażone w urządzenia zapobiegające przeniesieniu się ognia. Działanie gaśnicze chlorowcopochodnych węglowodorów polega na fizycznym schłodzeniu środowiska pożaru. Przy stosowaniu czujek dymu lub płomienia urządzenie gaśnicze należy zaprojektować tak, aby zadziałało w wyniku zaistnienia koincydencji liniowej lub strefowej. 1, powinny być wyposażone w samoczynne urządzeniaoddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. Urządzenia gaśnicze wodne mają jednak swoje ograniczenia. Tablice informacyjne, reklamy i podobne urządzenia oraz dekoracje powinny byćtak usytuowane, wykonane i zamocowane, aby nie stanowiły zagrożenia bezpieczeństwa dlaużytkowników budynku i osób trzecich. Systemy gaśnicze wykorzystujące mieszaniny gazów obojętnych są alternatywą dla stałych urządzeń gaśniczych opartych na halonach. W miejscach spoza listy SUG mogą być uruchamiane ręcznie, a tak właśnie działają hydranty wewnętrzne. Uruchamiane są za pomocą elementu termoczułego, który wymaga dostatecznie dużego wzrostu temperatury połączonego z odpowiednim przepływem powietrza. W szybach dźwigowych można umieszczać wyłącznie urządzenia i przewodyzwiązane z pracą i konserwacją dźwigu. Wszystkie urządzenia należy lokalizować, instalować i odpowiednio zabezpieczać, aby nie podlegały uszkodzeniom mechanicznym, chemicznym i innym, które mogą mieć ujemny wpływ na ich pracę. Szyb dźwigu dla ekip ratowniczych powinien być wyposażony w urządzenia zapobiegającezadymieniu. 1-5, jeżeli we wszystkich strefachpożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części, sąstosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepełnosprawnepowinny mieć urządzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wyżej niż 1,2 mnad poziomem podłogi. 1-5, jeżeli wewszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jejczęści, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. Tryskacze to urządzenia aktywne, które nie tylko wykrywają pożar, ale również zapobiegają jego dalszemu rozwojowi i w pewnych przypadkach również go gaszą. Te uruchamiane samoczynnie powinny być sterowane przez elementy systemu sygnalizacji pożarowej legitymujące się odpowiednimi certyfikatami i świadectwami dopuszczenia. Normy te mówią bowiem, że stałe urządzenia gaśnicze uruchamiane są samoczynnie bądź ręcznie.